တစ် ဦး ချင်းစီ၊ မိသားစုများနှင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများကိုကိုယ်ပိုင်နှင့်ထိရောက်သော ၀ န်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းမှုများမှတဆင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးခြင်း

DSC_0324 (2)
eliott-reyna-jCEpN62oWL4-unsplash (1)
mike-scheid-0iqkntLw93A-unsplash
people-sitting-beside-brown-wooden-desk-

မေးခွန်းများ?

101 Bellevue Road | Pittsburgh, PA 15229

412-301-8220 | Adult Justice Related Services

412-301-8232 | Adult Drug and Alcohol Case Management

  • LinkedIn
  • White Facebook Icon