top of page

SOU US

Sèvis Imen Administrasyon --ganizasyon - Etabli 1999

In 1 propino

Misyon

  • Pèmèt moun, fanmi ak kominote yo amelyore kalite lavi yo nan kowòdinasyon sèvis espesyalize, pèsonalize, ranfòse ak efikas.

Apwòch

  • Pou asire ke sèvis nou yo ap lage nan anviwònman an pi piti restriksyon ak yo sansib a kliyan an ak kilti fanmi an.

  • Kowòdinasyon sèvis yo bay ak yon apwòch kreyatif ak fleksib ki ankouraje endepandans ak vin endepandan.

  • Bati sou endividyèl, fanmi, ak fòs kominote ak rekonèt singularité moun '.

  • Sipòte kliyan-kondwi, fanmi-konsantre sèvis yo.

  • Anbrase filozofi a ke moun yo rezistan ak "kapab epi fè" refè

Li Rapò Anyèl nou an

Ekip Lidèchip HSAO

Lisa Ashbaugh, M.Ed. - Direktè Egzekitif

Kimberly Wuenstel, BA, BS - Manadjè Operasyon yo

 

Ekip Jesyon Sèvis pou granmoun

Stacy Condie, MS - Manadjè Inite

Leigh Richardson, MA - Manadjè Inite

Shannon Sommers - MA, CAAP, Manadjè Inite

 

Sèvis pou timoun ak adolesan

Steven Freas, MSW - Senior Manadjè Inite

Ian Wilson, LSW - Manadjè Inite

Roslynn Zielinski, MS Ed., LPC, NCC, IATP, - Manadjè Inite

bottom of page