top of page

DISCLAIMER

Prihvatanje uslova

Сігналы абмеркавання

Kada pristupite ovoj stranici, potvrđujete da ste pročitali i slažete se da ćete se pridržavati dolje opisanih uvjeta. Ako se ne slažete sa ovdje opisanim uvjetima, trebali biste sada napustiti ovu web stranicu.

Сігналы абмеркавання

Obaveštenje o autorskim pravima

Sve na ovoj stranici zaštićeno je autorskim pravima. Autorska prava (HSAO) ili izvorni autor materijala su vlasnici autorskih prava; međutim, možete pregledavati, kopirati, ispisivati ​​i distribuirati materijal organizacije HSAO (Organizacija za ljudske usluge) s ove web stranice, pod uvjetom da:

  • Materijal se koristi samo za informacije.

  • Materijal se koristi samo u nekomercijalne svrhe.

  • Kopije bilo kojeg materijala uključuju obavijest o autorskim pravima organizacije HSAO.

  • Materijal nije identificiran kao povjerljiv

Autorska prava i agent za zaštitu autorskih prava trećih strana

Organizacija za ljudske usluge (HSAO) posvećena je poštivanju tuđih prava intelektualnog vlasništva, a naše korisnike molimo da to isto urade. Organizacija za upravljanje ljudskim uslugama (HSAO) može, prema vlastitom nahođenju, ukinuti račune ili prava pristupa korisnicima koji krše tuđa prava intelektualnog vlasništva.

Сігналы абмеркавання

Ako smatrate da je vaš rad kopiran na način koji predstavlja kršenje autorskih prava na našoj web stranici, pošaljite sljedeće podatke Agenciji za autorska prava organizacije HSAO) sljedeće podatke: elektronički ili fizički potpis osobe ovlaštene za djelovanje u ime vlasnika autorskih prava; opis djela zaštićenog autorskim pravima, za koji tvrdite da je prekršen; opis mjesta gdje se na našem web mjestu nalazi materijal za koji tvrdite da krši pravo; svoju adresu, telefonski broj i adresu e-pošte kako bismo vas mogli kontaktirati; izjava koju imate u dobroj vjeri da sporno korištenje nije odobreno od strane vlasnika autorskih prava, njegovog zastupnika ili zakona; i izjavu koju ste dali pod krivičnom lažom da su podaci u vašoj notifikaciji nama tačni i da ste vlasnik autorskih prava ili ovlašteni da djelujete u ime vlasnika autorskih prava.

Сігналы абмеркавання

Agenciju za autorska prava Organizacije za upravljanje ljudskim uslugama (HSAO) za obaveštenja o tvrdnjama o kršenju autorskih prava na našoj veb lokaciji možete naći na:

Сігналы абмеркавання

Korporativni savetnik
Zaštitni znakovi i autorska prava
Organizacija za ljudske usluge (HSAO)
Zgrada Hough
2801 avenija Custer, apartman 1
Pittsburgh, PA 15227
Telefon: (412) 884-4500
Fax: (412) 885-3900
e-mail: info@hsao.org

Сігналы абмеркавання

Žigovi

Organizacija za upravljanje ljudskim uslugama (HSAO) i logotip organizacije za upravljanje ljudskim uslugama (HSAO) logotip su zaštitni znaci ili uslužne oznake Organizacije za ljudske usluge (HSAO) Ne smijete koristiti ove ili bilo koje druge žigove ili uslužne žigove organizacije za upravljanje ljudskim uslugama (HSAO) bez pismeno odobrenje Organizacije za ljudske usluge (HSAO)

Сігналы абмеркавання

Nema garancije

Dok Organizacija za ljudske usluge (HSAO) pokušava pružiti točne informacije na ovoj web stranici, ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost. Organizacija za ljudske usluge (HSAO) može u bilo koje vrijeme bez prethodne najave promijeniti informacije na web mjestu ili na navedene proizvode.


Materijal na ovoj web stranici pruža se "onakav kakav jest" i ne predstavlja nikakvu garanciju, bilo izraženu ili podrazumijevanu. Organizacija za upravljanje ljudskim uslugama (HSAO) odbija sve garancije, izražene ili podrazumijevane. To uključuje, ali nije ograničeno na podrazumijevana jamstva o prodaji, prikladnosti za određenu svrhu i ne kršenje zakona. Uključuje i sva izričita ili podrazumijevana jamstva koja proizlaze iz bilo kojeg načina trgovanja, korištenja ili trgovačke prakse.

Сігналы абмеркавання

Ograničenje odgovornosti

Organizacija za ljudske usluge (HSAO) ne snosi odgovornost za bilo kakve izravne, neizravne, posebne, slučajne ili posljedične štete nastale upotrebom - ili nemogućnosti korištenja - materijala na ovoj web stranici. To uključuje, ali nije ograničeno na gubitak podataka ili gubitak dobiti, čak i ako je Organizacija za ljudske usluge (HSAO) bila obaviještena o mogućnosti takve štete.

Сігналы абмеркавання

Veze

Iako ova web stranica može sadržavati veze do web stranica trećih strana, Organizacija za upravljanje ljudskim uslugama (HSAO) nije odgovorna za sadržaj nijedne povezane web stranice. Organizacija za ljudske usluge (HSAO) pruža ove veze kao pogodnost i ne podržava kompanije ili sadržaje povezanih web lokacija.

Сігналы абмеркавання

Dostupnost proizvoda

Dostupnost proizvoda opisanih na ovoj web stranici i opisi proizvoda mogu se razlikovati od zemlje do države. Posavjetujte se s poslovnim savjetnikom za tehnologiju za tehnologiju (HSAO) tehnološkim poslovnim savjetnikom (TBC) za konkretne informacije o proizvodu.

Сігналы абмеркавання

Vaše objavljene informacije

Zabranjeno vam je postavljanje ili prenošenje bilo kakvih nezakonitih, prijetećih, opscenih, klevetničkih ili drugih uvredljivih materijala.

Сігналы абмеркавання

Vaša predaja

Svi materijali, informacije ili ideje poslani ili objavljeni na ovom web mjestu smatrat će se nepovjerljivom i nelaštvenom. Organizacija za ljudske usluge (HSAO) može podijeliti ili na drugi način koristiti vaš podnesak u bilo koju svrhu. Ako bilo koji od dostavljenih podataka predstavlja osobne podatke, slažete se da Organizacija za upravljanje ljudskim uslugama (HSAO) može prenositi takve osobne podatke preko međunarodnih granica u bilo koju poslovnu svrhu organizacije za ljudske usluge (HSAO). Osobni podaci tretirat će se kao što je navedeno u našoj Izjavi o privatnosti.

Сігналы абмеркавання

Izvoz informacija

Američki zakoni o kontroli izvoza zabranjuju izvoz određenih tehničkih podataka i softvera na određena područja. Nijedan sadržaj s ove web stranice ne može se preuzimati ili na drugi način izvoziti u suprotnosti sa zakonom Sjedinjenih Država.

Сігналы абмеркавання

Nadležnost i izbor zakona

Sva potraživanja ili pitanja vezana za ovu web stranicu uređuju se prema zakonima države Pennsylvania. Sve pravne radnje koje se tiču ​​ovih Uvjeta ili ove web stranice moraju biti pokrenute u roku od jedne (1) godine od nastanka zahtjeva ili uzroka tužbe i moraju se podnijeti u državi Pennsylvania.

bottom of page