top of page

USLUGE

Organizacija za ljudske usluge (HSAO) je program poboljšanja koordinacije usluga koji djeluje s populacijom djece, adolescenata i odraslih u najvišem riziku od županije Allegheny. Programi koordinacije usluga za djecu / adolescente i odrasle HSAO stvoreni su da zadovolje složene i specifične potrebe pojedinaca upisanih u svaki od ovih programa. Naš primarni cilj je povezati pojedince i obitelji sa uslugama koje su im potrebne za poboljšanje kvalitete njihovog života.

Сігналы абмеркавання

Naše personalizirane usluge nadolaze na individualne, porodične i zajedničke snage i prepoznaju jedinstvenost pojedinaca. Naša agencija podržava usluge usmjerene na klijente, obitelji usmjerene na obitelj i prihvaća filozofiju da su klijenti otporni pojedinci koji se mogu i mogu oporaviti. Cilj HSAO-a je osigurati da se zdravstvene usluge u ponašanju pružaju u najmanje restriktivnom okruženju i osjetljive su na kulturu klijenta i porodice. Koordinacija usluga pruža se kreativnim i fleksibilnim pristupom koji potiče neovisnost, samodostatnost i identifikaciju prirodnih potpora za klijenta i njihovu obitelj.

Сігналы абмеркавання

Osnaživanjem pojedinaca kroz personaliziranu i efikasnu koordinaciju usluga nastojimo dati potrošačima i njihovim porodicama nadu da će im se život moći i poboljšati. Jednostavno rečeno, premošćujemo jaz do svjetlijeg sutra!

bottom of page