top of page

DJEČJE I ADOLESCENTNE USLUGE

HSAO pruža koordinaciju zdravstvene usluge za djecu i adolescente u dobi od 3 do 21 godine i stanovnici okruga Allegheny. Naš primarni cilj je pružiti podršku mladima i njihovim obiteljima u pristupu i efektivnoj dobiti od zdravstvenih usluga u ponašanju. Vjerujemo da su svi klijenti u stanju osmisliti vlastiti personalizirani put do wellnessa. Osoblje HSAO-a koristi snage i klijente za poboljšanje ishoda u obrazovnim programima, povećava socijalne prilike u zajednici, smanjuje pravnu uključenost, osigurava suradnju s pružateljima fizičkog zdravlja i razvija više angažirane prirodne potpore. Sve dječje usluge pružaju kreativan i fleksibilan pristup u najmanje restriktivnom okruženju.

Сігналы абмеркавання

Naše usluge za decu i adolescente uključuju:

Сігналы абмеркавання

 • Koordinacija administrativnih usluga

 • Kombinirana servisna koordinacija

 • Dječji tim

 • Jedinica za proveru DHS-a

 • Zajednički tim za planiranje

 • Forenzičari za mlade u tranzicijskoj dobi (TAY) - ranije JRS IL

 • Usluge vezane za maloljetničko pravosuđe

 • Stambena ustanova za tretman (RTF)

 • Koordinacija usluga na bazi škole

 • Program pomoći studentima (SAP)

 • Projekt LIFE

Сігналы абмеркавання

bottom of page