top of page

SÈVIS TIMOUN AK ADOLESCENT

HSAO bay kowòdinasyon sèvis sante konpòtmantal bay timoun ak adolesan ki gen laj ant 3 ak 21 ak moun ki abite nan Allegheny County. Objektif prensipal nou se sipòte jèn yo ak fanmi yo ak aksè ak efektivman benefisye de sèvis sante konpòtman. Nou kwè ke tout kliyan yo kapab desine pwòp chemen pèsonalize yo pou byennèt. Anplwaye HSAO itilize fòs kliyan yo ak fanmi yo pou amelyore rezilta yo nan pwogram edikasyon, ogmante opòtinite sosyal nan kominote a, diminye patisipasyon legal, asire kolaborasyon avèk founisè sante fizik, epi devlope sipò natirèl plis angaje. Sèvis pou tout timoun yo bay ak yon apwòch kreyatif ak fleksib nan anviwònman an pi piti restriksyon.

In 1 propino

Sèvis Timoun ak Adolesan nou yo gen ladan:

In 1 propino

 • Kòdinasyon sèvis administratif

 • Kòdinasyon sèvis melanje

 • Ekip pou Timoun yo

 • DHS Depistaj Inite

 • Joint Planning Team

 • Tranzisyon Laj Jèn (DI) Medsin legal - Anvan JRS IL

 • Sèvis Asosyasyon Jistis Jivenil

 • Rezidans Tretman Etablisman (RTF) Gwoup

 • Kòdinasyon Sèvis Baze sou Lekòl

 • Pwogram Asistans pou Elèv (SAP)

 • Pwojè LIFE a

In 1 propino

bottom of page